ЗНТУ Маркетинг


Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

7.050108 "Маркетинг"


МАРКЕТИНГ. Термін “маркетинг" походить від англійського “market” і означає діяльність у сфері ринку. Американська асоціація маркетингу визначає маркетинг як процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій. Таким чином маркетинг є однією з функцій управління тобто координації (інтеграції) всієї діяльності підприємства. Його статус повинен бути найвищим серед інших підрозділів підприємства, аби він задавав темп виробництву.

Фахівець з маркетингу повинен володіти теоретичними положеннями функціонування ринкової економіки, вміти продукувати ідеї, пов’язані з маркетинговою стратегією підприємств чи організацій і сприяти активній їх діяльності на цільовому ринку. Маркетолог, як спеціаліст, стає відповідальним за наслідки розробки і впровадження у виробництво управлінської політики, пов’язаної з формуванням і підтримкою раціонального попиту на готову продукцію (послуги).

З 2005 року кафедра маркетингу випустила більше 250 фахівців денного і заочного відділень, які активно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності України та зарубіжжя. Навчально - виховний процес кафедри забезпечують 6 викладачів.

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів в галузі маркетингу, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками та здатні їх ефективно застосовувати в бізнесовій діяльності компаній для забезпечення їх сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності як на національному та міжнародному ринках.


Кафедра маркетингу знаходиться за адресою:
вул. Жуковського,64 ( головн. корпус, к.281) тел. 769-85-79