ЗНТУ Маркетинг


Список монографій

1. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : Монографія / За ред.. проф.. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 226 с.(співавтори к.е.н., доц. І.І. Білецька, к.е.н., доц. Козицька, к.е.н. Ю.О. Соколова).

2. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения : Монография / [Под. ред. Г.К. Вороновського, И.В. Недина]. – К. : „Знания Украины”, 2007. – 392 с. – Библиогр.: с. 273-391. (Співавтор к.е.н.Соколова Ю.О., С.192-196.).

3. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації : Монографія / Г.В. Козицька, Л.А. Лутай, В.О. Шпандарук. – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. Нац. Ун-т економіки і торгівлі ім.. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 293 с.