ЗНТУ Маркетинг


Наукова діяльність

Кафедри маркетингу виконує науково-дослідну роботу на тему «Визначення факторів і закономірностей впливу маркетингу підприємств на маркетинг територій» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, к.е.н., доц. Білецької І.І. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційне дослідження, яке виконане Соколовою Ю.О.


Наукові школи

Більшість викладачів кафедри маркетингу є послідовниками наукової школи к.е.н., проф. Л.О.Кримської, яка доклала багато зусиль до становлення спеціальності „Маркетинг” у ЗНТУ.