ЗНТУ Маркетинг


Наукові роботи студентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2010-2011 р.

Назва статті Автор (співавтор)
ПІБ (повністю), група
Друковане джерело
1. Оцінка проблем та перспектив розвитку інфраструктури муніципального утворення Н.К. – Соколова Юлія Олександрівна
Мірошник Надія Володимирівна,
Потапенко Катерина Сергіївна,
ФЕУ-417
Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингуу промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. – відпов. ред. П.В. Гудзь Петро Васильович. – Запоріжжя : ЗНТУ. – С. 27-29.
2. Продвижение Интернет – магазина как инструмент интерактивного маркетинга Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Дворецька Юлія Олександрівна,
ФЕУ-418
Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингуу промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. – відпов. ред. П.В. Гудзь Петро Васильович. – Запоріжжя : ЗНТУ. – С. 131-133.
3. Маркетинг торговых каналов Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Корягіна Карина Юріївна
ФЕУ-418
Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингуу промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. – відпов. ред. П.В. Гудзь Петро Васильович. – Запоріжжя : ЗНТУ. – С. 151-153.
4. Нейромаркетинг как направление маркетинговых исследований Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Погорелая Оксана Александровна,
ФЕУ-418
Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингуу промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. – відпов. ред. П.В. Гудзь Петро Васильович. – Запоріжжя : ЗНТУ. – С. 157-160.
5. Напрямки та проблеми використання експертних оцінок в маркетингових дослідженнях Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Харланова Валерія Володимірівна,
ФЕУ-418
Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингуу промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. – відпов. ред. П.В. Гудзь Петро Васильович. – Запоріжжя : ЗНТУ. – С. 172-173.
6. Вплив світової кризи на виробництво автомобілів в Україні та за кордоном Н.К. – Козицька Галина Валентинівна
Логінов Сергій Олександрович,
Задорожна Олена Володимирівна,
ФЕУ-417
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).
7. Аналіз особливостей проведення мережевого маркетингу Н.К. – Купреєва Ольга Пантелеймонівна
Зибарєва Юлія Олександрівна,
ФЕУ-418
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).
8. Оцінка потенціалу розвитку муніципального утворення Н.К. – Соколова Юлія Олександрівна
Мірошник Надія Володимирівна,
Потапенко Катерина Сергіївна,
ФЕУ-417
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).
9. Маркетингове дослідження попиту і мотивації споживачів на ринку хліба м. Запоріжжя Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Аскольдова Вікторія Євгенівна,
ФЕУ-417
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).
10. Використання експертних оцінок як методу маркетингового аналізу Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Харланова Валерія Володимірівна,
ФЕУ-418
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011р.).
11. Розробка рекламної стратегії фірми на В2В ринку Н.К. Білецька Ірина Іванівна
Садигова Анастасія Анатоліївна,
ФЕУ-418
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).
12. Конкуренція на ринку автосервісу Н.К. Слинько Віра Василівна
Єременко Євгенія Андріївна,
ФЕУ-417
Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).