ЗНТУ Маркетинг


Науково-дослідні роботи викладачів

Теми дисертаційних досліджень викладачів кафедри:

1.Білецька І.І.: Механізм формування конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі феросплавних заводів України).

2. Соколова Ю.О.: Посилення ринкової влади корпорацій реального сектора національної економіки в умовах концентрації та централізації капіталу.

3. Козицька Г.В.: Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин.

4. Антонюк К.І.: Маркетингове позиціонування на ринку морозива України.