ЗНТУ Маркетинг


Напрями та спеціальності

Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» - кваліфікація бакалавр з маркетингу;

Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг» – кваліфікація спеціаліст з маркетингу, консультант з маркетингу.

Перелік професійно-орієнтованих навчальних дисциплін кафедри маркетингу, що вивчають студенти:


Спеціальність 6.030507 “Маркетинг” (підготовка бакалаврів)

• Макроекономіка
• Регіональна економіка
• Мікроекономіка
• Гроші і кредит
• Економіка підприємства
• Маркетинг
• Менеджмент
• Фінанси
• Бухгалтерський облік
• Страхування
• Інфраструктура товарного ринку
• Електронна комерція
• Економіка праці і соціально-трудові відносини
• Міжнародна економіка
• Бренд-менеджмент
• Економічний аналіз
• Маркетингове ціноутворення
• Інвестування
• Логістика
• Маркетингова товарна політика
• Маркетингові дослідження
• Маркетингові комунікації
• Інформаційні системи і технології в маркетингу
• Економічний механізм маркетингу
• Маркетинг промислового підприємства
• Маркетинг послуг
• Поведінка споживача
• Товарознавство
• Мерчендайзинг
• PR
• Маркетинг у банках

Спеціальність 7.03050701 “Маркетинг” (підготовка спеціалістів)
• Стратегічний маркетинг
• Рекламний менеджмент
• Комерційна діяльність посередницьких
• Маркетингова політика розподілу
• Інтелектуальна власність
• Фінансовий менеджмент
• Біржова справа
• Маркетинговий менеджмент
• Товарна іноваційна політика
• Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
• Поведінка споживачів
• Міжнародний менеджмент